تلویزیون

QD-OLED چیست و از آن چه می دانیم؟

QD-OLED چیست و از آن چه می دانیم؟ 960 645 شرکت رایکار آفرین - سام الکترونیک

QD-OLED چیست؟ به زبان ساده، QD-OLED یک فناوری نمایشگر ترکیبی است که می‌خواهد از ویژگی های مثبت تلویزیون‌های OLED استفاده کند و روشنایی و رنگ آن را…

read more